Ứng dụng CNTT cơ bản | 05.03.2017 | Đề 4 | Excel | Lấy phần nguyên phép chia bằng hàm QUOTIENT = INTKhi đi thi, bạn nên dùng hàm INT, vì nó có trong chương trình học.
=QUOTIENT(số bị chia,số chia). VD: QUOTIENT(6,3)
=INT(biểu thức chia). VD: INT(6/3)
Mình hướng dẫn hàm QUOTIENT để bạn tham khảo thêm thôi nhé 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (1:10) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 2: (1:41) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 3: (2:15) Lấy phần nguyên phép chia (QUOTIENT) hoặc (INT)
✔️ Câu 4: (2:48) Biểu thức tính toán đơn giản
✔️ Câu 5: (3:08) Biểu thức tính toán đơn giản
✔️ Câu 6: (3:55) Xét điều kiện (IF) có ngày tháng (DATE) kết hợp logic (AND)
✔️ Câu 7: (5:37) Thống kê có nhiều điều kiện (SUMIFS), kết hợp cột phụ để lấy tháng (MONTH)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://katieeliselambert.com

Xem thêm bài viết khác: https://katieeliselambert.com/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

All Comments

  • a ơi trong bảng có ngày bán hàng thoả mãn điều kiện 30/04/2015 mà sao bên ghi chú k hiện ra tặng quà v a?

    ngọc bảo June 15, 2020 2:58 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *