Review giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 8 | PA channelGiới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 8 | PA channel
Bộ sách giáo khoa lớp 8 bao gồm: Sách ngữ văn lớp 8 tập 1, tập 2; sách bài tập ngữ văn lớp 8 tập 1, tập 2; sách toán lớp 8 tập 1, tập 2; vở bài tập toán lớp 8 tập 1, tập 2; sách vật lí lớp 8 (01 tập); vở bài tập vật lí lớp 8 (01 tập); sách tài liệu dạy – học vật lí lớp 8; sách hóa học lớp 8 (01 tập ); sách bài tập hóa học lớp 8 (01 tập); sách sinh học lớp 8; sách tiếng anh lớp 8; sách bài tập tiếng anh lớp 8; sách lịch sử lớp 8; sách bài tập lịch sử lớp 8; sách địa lí lớp 8; tập bản đồ địa lí lớp 8; sách giáo dục công dân lớp 8; sách bài tập giáo dục công dân lớp 8; sách công nghệ lớp 8; sách âm nhạc và mĩ thuật lớp 8; sách bài tập âm nhạc lớp 8; sách bài tập mỹ thuật lớp 8. Sách tham khảo gồm có: Những bài văn mẫu lớp 8 tập 1, tập 2.

Nguồn: https://katieeliselambert.com

Xem thêm bài viết khác: https://katieeliselambert.com/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *